rok 2013

...........Vítání občánků
...........Akce pro děti 
...........Očkování psů
 
 
 
         
............Procházka Medard 
 
 
 
 
 
 
...........Přelícká OVK
 
..................Rozsvícení vánočního stromu