Akce obce Přelíc 2012

velikonoce              
velikonoce                         čarodějnice                           očkování psů   

 

                           

vyrábění - Den matek                  procházka k pramenům                 prázdninové malování

              

cesta za pokladem                   vyrábění - škola volá                    podzimní vyrábění

vánoční vyrábění       Mikuláš

                                                        vánoční  vyrábění                          Mikuláš