Historie Přelíce ...

...jak vyšla ve Slánských listech někdy roku 1996; originál článku je v kronice obce z roku 1996


 

 

 

 

Báje a pověsti

Pověst o přelíckém zvonu

...jak vyšla ve Slánských listech někdy roku 1996; originál článku je v kronice obce z roku 1996