Oznámení OÚ

20.10.2011 18:26

Oznámení

 

Vzhledem k tomu, že první etapa kanalizační sítě vybudované v naší obci je již schopná provozu, žádáme vlastníka této nemovitosti o vybudování a připojení kanalizační přípojky pro odvod splaškových vod na kanalizační řád.

Na kanalizační řád musí být připojeny všechny zdroje splaškových vod.

V žádném případě nesmí být do splaškové kanalizace svedeny dešťové vody!

Někteří z vlastníků nemovitostí:

- nemají uhrazen příspěvek na veřejnou část kanalizační přípojky ve výši Kč

  10.000,- ( Kč 2.000,-). Po dohodě s OÚ je možný splátkový kalendář.

Připojení nemovitosti na kanalizační řád oznamte na OÚ Přelíc.