Sběr nebezpečných odpadů

24.05.2014 09:40

Sběr nebezpečných odpadů proběhne v obci Přelíc dne 24.5.2014 a 15.11.2014 od 9,40h do 10,10h u býv.KD.

Jedná se o : baterie všech druhů, včetně olověných akumulátorů, oleje, plechovky od barev, zářivky, výbojky, kyseliny, zásady, barvy, ředidla, lepidla, teploměry, pesticidy, fotochemikálie, elektronický odpad, lednice, čistící prostředky, zaolejované textilie a nádobky od sprejů.