Územní plán

Textová část

01 Přelíc-text.pdf

Odůvodnění

02 Přelíc-odůvodnění.pdf

Základní členění

03 Přelíc-základní členění.pdf

Návrh hlavní výkres

04 Přelíc-návrh-hlavní výkres.pdf

Návrh infrastruktura

05 Přelíc-návrh-infrastruktura.pdf

Veřejně prospěšné stavby

06 Přelíc-VPS.pdf

Návrh koordinační výkres

07 Přelíc-návrh-koordinační výkres.pdf

Šírší vztahy

08 Přelíc-širší vztahy.pdf