Svoz komunálního odpadu

Vývoz popelnic v obci Přelíc 


v případě nesvezení Vaší popelnice je možné volat přímo na dispečera firmy

AVE Kladno p. Neubergera - tel.: 739 583 641 a to v pracovní době od 7 do 15 h.
Nikdo z OÚ nemá kompetenci dávat příkazy posádce svozového vozu.
Vše je řešeno v rámci smlouvy s firmou AVE Kladno.
Veškeré nedostatky svozu KO se řeší s p.Neuberegem, který je přímým
nadřízeným posádky svozového vozu a všechny příkazy jsou v jeho kompetenci.
Na OÚ Přelíc můžete zaslat e-mail o tomto stavu na : ouprelic@volny.cz
a OÚ toto bude následně u svozové firmy AVE Kladno řešit.