Zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu - 25.4.2019