Obec Přelíc
ObecPřelíc

Třídění odpadu

SBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Odpady se snažte třídit doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné - smícháním se odpad znečistí nebo slepí.

Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat.


PAPÍR

Do modrých nádob můžete odhodit:

*  noviny, časopisy, reklamní letáky,

*  kancelářský papír,

*  knihy, sešity,

*  krabice, lepenka, kartón,

*  papírové obaly (např. sáčky).

Prosím, nevhazujte:

×    mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír,

×    uhlový a voskovaný papír,

×    použité plenky a hygienické potřeby.


SKLO

Do zelených nádob můžete odhodit:

*  láhve od nápojů,

*  skleněné nádoby,

*  skleněné střepy – tabulové sklo.

Prosím, nevhazujte:

×    keramiku, porcelán,

×    zrcadla,

×    drátěné sklo a autosklo.


PLASTY

Do žlutých nádob můžete odhodit:

*  PET láhve od nápojů – prosím, nezapomeňte je sešlápnout!

*  kelímky, sáčky, fólie,

*  výrobky a obaly z plastů,

*  polystyrén.

Prosím, nevhazujte:

×    novodurové trubky,

×    obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.).


KOVY

Železný odpad shromažďujte do kontejneru označeného železo.


NÁPOJOVÉ KARTONY (krabice od džusů, mléka, vína apod.)

Pokud se ve vaší obci nápojové kartony sbírají, odhazujte je do kontejnerů nebo pytlů označených oranžovou nálepkou. Na další informace se můžete zeptat na obecním úřadu. Pokud se ve vaší obci kartony ještě nesbírají, nezbývá nic jiného, než je vyhodit do směsného odpadu.

Do hnědých nádob můžeme odhodit:

biologický odpad z domácností a ze zahrádek (tráva, květiny, štěpky z větví, listí, nepoužitelné ovoce a zelenina, plevel, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec) .

Odpad z kuchyní je z pohledu možné infekce zakázán ( zbytky jídel, kosti, maso, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné látky a jiné odpady).

Na nádobách jsou vylepeny samolepky s popisem. 

Seznam odpadů a jak s nimi naložit


Autovraky - určená autovrakoviště

C/PAP - jedná se o kombinované obaly, složené z několika různých materiálů - směsný odpad

CD nosiče - směsný odpad

Elektrotechnika - počítače, televize, kuchyňské spotřebiče, telefony,                                               

Gumy - zahradní hadice - sběr nebezpečného odpadu

Hygienické potřeby - /kapesníky, pleny/ - směsný odpad

Chemikálie, motorové oleje a barvy - sběr nebezpečného odpadu

Plasty, plastové sáčky a tašky - kontejner na plasty

Kabely - buď prodejce nebo sběr nebezpečného odpadu

Keramika, porcelán, drátěné sklo, zrcadlo - směsný odpad

Kovové obaly, plechovky, hrnce, alobal, hliníková víčka - kovošrot nebo směsný odpad

Léky - lékárna

Nábytek, podlahové krytiny, sanita - odvoz odpadu - kontejner

Nápojové krabice - do označeného kontejneru nebo směsný odpad

Oblečení - kontejnery v okolních obcích pro charitu

Papír mastný a znečištěný, uhlový a voskovaný - směsný odpad

Pneumatiky - prodejce nebo sběr nebezpečného odpadu

Polystyren pěnový - kontejner na plasty